ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม
นักวิจัย : อรอินทุ์ ประไชโย
คำค้น : Kinetics , , pasteurized milk , การพาสเจอร์ไรซ์นม , heat , , Bacillus cereus spore ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม

บรรณานุกรม :
อรอินทุ์ ประไชโย . (2553). จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย . 2553. "จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย . "จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อรอินทุ์ ประไชโย . จลนพลศาสตร์การยับยั้งสปอร์ของ Bacillus cereus ด้วยความร้อน ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.