ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล
นักวิจัย : อรอินทุ์ ประไชโย
คำค้น : โรงงานน้ำตาล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล

บรรณานุกรม :
อรอินทุ์ ประไชโย . (2554). การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย . 2554. "การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย . "การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อรอินทุ์ ประไชโย . การเกิดไบโอฟิล์มและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของ Leuconostoc spp. ที่แยกได้จากโรงงานน้ำตาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.