ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวระดับชุมชนในพื้นที่เชียงราย เชียงตุง หลวงน้ำทาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
นักวิจัย : ชูกลิ่น อุนวิจิตร , ทัศนีย์ อุนวิจิตร , ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว , ญาณัท ศิริสาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :