ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับระบบการจัดการพื้นที่เกษตร ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : โกเมนทร์ บุญเจือ , ศศิธร หาสิน , วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :