ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน
นักวิจัย : ธนิต มาลากร
คำค้น : SNMLS , การประมวลผล , การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ , ทฤษฎีหลายมาตราส่วน , รูปภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อไม่นานมานี้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการประมวลผลภาพและสัญญาณแบบหลายมาตราส่วนได้ยอมรับว่าแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการที่มีหลายความละเอียดหรือความคมชัดคือแบบจำลองที่มีตัวแปรเสมือนเวลาซึ่งถูกดรรชนีโดยบัพบนต้นไม้เอกพันธุ์ที่ซึ่งแต่ละระดับความลึกของต้นไม้ดังกล่าวสมนัยกับมาตราส่วนเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันในการแทนสัญญาณหรือภาพจากการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองของระบบเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบเชิงเส้นหลายมิติที่ตัวแปรสลับที่ไม่ได้แบบมีโครงสร้าง (SNMLS) ที่ได้พัฒนาขึ้นโดย Ball-Groenewald-Malakorn หาก แต่ตัวดำเนินการของระบบขึ้นอยู่กับบัพบนต้นไม้ที่ซึ่งแนววิถีของตัวแปรสถานะมีการเคลื่อนที่สิ่งนี้เองเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาคลาสของระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบ SNMLS ที่อนุญาตให้ตัวดำเนินการของระบบแปรค่าตามเวลาได้โดยระบบที่ได้มานี้จัดว่าเป็นระบบที่มีความเป็นนัยทั่วไปที่ซึ่งแบบจำลองของ Ball-Groenewald-Malakorn และของ Benveniste และคณะจัดว่าเป็นกรณีพิเศษของระบบดังกล่าวนี้

รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสมการของระบบ“ หยาบ-ส่-ละเอียด” ที่นำเสนอโดย Ben veniste และคณะแท้จริงแล้วคือระบบที่สามารถจดจำได้ที่บรรยายแบบไปข้างหน้าซึ่งตัวดำเนินการของระบบแปรตามเวลาได้ในขณะที่แบบจำลองของระบบ“ ละเอียด-สู่-หยาบ” คือระบบของ Formasini Marchesini ที่ตัวแปรสลับที่ไม่ได้แบบย้อนกลับซึ่งตัวดำเนินการของระบบแปรตามเวลาได้นอกจากนี้ยังได้นำเสนอสมการลีอาพูนอฟบนต้นไม้ที่สัมพันธ์กับสัมพันธ์กับระบบ SNMLS แบบแปรตามเวลาอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ธนิต มาลากร . (2554). การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนิต มาลากร . 2554. "การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนิต มาลากร . "การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธนิต มาลากร . การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.