ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด
นักวิจัย : อัครพันธ์ วงศ์กังแห
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัครพันธ์ วงศ์กังแห . (2551). สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัครพันธ์ วงศ์กังแห . 2551. "สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัครพันธ์ วงศ์กังแห . "สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อัครพันธ์ วงศ์กังแห . สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมดวยแสงอินฟราเรด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.