ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้
นักวิจัย : ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : shelf life , , ฝักอ่อนตัดแต่ง , young pods trimmed , , edible coating.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้

บรรณานุกรม :
ธีรพร กงบังเกิด . (2549). การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพร กงบังเกิด . 2549. "การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพร กงบังเกิด . "การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ธีรพร กงบังเกิด . การยืดดอายุการเก็บรักษาข้าโพดฝักอ่อนตัดแต่งโดยการใช้สารเคลือบที่รับประทานได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.