ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก
นักวิจัย : ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : โปรไบโอติก , สับปะรดแท่ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติกที่เหมาะสม
2.เพื่อศึกษาคุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ กายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
3.เพื่อศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 


บรรณานุกรม :
ธีรพร กงบังเกิด . (2556). การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพร กงบังเกิด . 2556. "การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพร กงบังเกิด . "การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ธีรพร กงบังเกิด . การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมโปรไบโอติก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.