ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา
นักวิจัย : วันชัย ขันนาม
คำค้น : เครื่องจัดเก็บสัญญาณ , Portable Signal Generator
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา

บรรณานุกรม :
วันชัย ขันนาม . (2548). เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันชัย ขันนาม . 2548. "เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันชัย ขันนาม . "เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วันชัย ขันนาม . เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.