ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน
นักวิจัย : ปฐมศก วิไลพล
คำค้น : เชื้อเพลิง , เปลือกทุเรียน , durian , heating value
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน

บรรณานุกรม :
ปฐมศก วิไลพล . (2553). ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฐมศก วิไลพล . 2553. "ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฐมศก วิไลพล . "ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปฐมศก วิไลพล . ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.