ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้
นักวิจัย : ประจักษ์ จันทร์ตรี , อรัญญา พิมพ์มงคล , จุพามาส จิตต์เจริญ , จุฑามาส จิตต์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประจักษ์ จันทร์ตรี , อรัญญา พิมพ์มงคล , จุพามาส จิตต์เจริญ , จุฑามาส จิตต์เจริญ . (2553). การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประจักษ์ จันทร์ตรี , อรัญญา พิมพ์มงคล , จุพามาส จิตต์เจริญ , จุฑามาส จิตต์เจริญ . 2553. "การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประจักษ์ จันทร์ตรี , อรัญญา พิมพ์มงคล , จุพามาส จิตต์เจริญ , จุฑามาส จิตต์เจริญ . "การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ประจักษ์ จันทร์ตรี , อรัญญา พิมพ์มงคล , จุพามาส จิตต์เจริญ , จุฑามาส จิตต์เจริญ . การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.