ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน
นักวิจัย : ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ , วิมลศิริ อมรชัย , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
คำค้น : ดินปืน , วัดปริมาณสารอินทรีย์ , Capillary , electrophoresis , เขม่าปืน , วิเคราะห์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ , วิมลศิริ อมรชัย , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . (2551). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ , วิมลศิริ อมรชัย , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . 2551. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ , วิมลศิริ อมรชัย , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ , วิมลศิริ อมรชัย , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.