ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี
นักวิจัย : อุทุมมา มัฆะเนมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทุมมา มัฆะเนมี . (2520). โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุทุมมา มัฆะเนมี . 2520. "โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุทุมมา มัฆะเนมี . "โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2520. Print.
อุทุมมา มัฆะเนมี . โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ เรื่องการออกแบบและการผลิตเครื่องมืออัดสำเนาภาพรังสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2520.