ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
นักวิจัย : อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ , บุญรักษา สุนทรธรรม , Boris Gansicke
คำค้น : Hamburg Quasar Survey , pre-cataclysmic variable , สมบัติทางกายภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เรารายงานการค้นพบ pre-cataclysmic variable HS 1316+6747 ดวงใหม่ ซึ่งเป็น pre-CV ดวงที่สองจาก Hambury Quasar Survey (HQS) คณะผู้วิจัยได้ทำการสังเกตการณ์แบบอนุกรมเวลาทางสเปกโตสโคปีและโฟโตเมตรีเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของระบบ และวัดคาบการโคจรของระบบจากการแปรค่าของเส้นสว่างที่เด่นชัดในตระกูลบาล์เมอร์ที่พบในกราฟความเร็วในแนวเล็งของระบบ เราพบว่า HS 1316+6747 เป็น pre-CV คาบการโคจรยาว มีคาบการโคจร P_orb = 3.38 วัน เราไม่พบการแปรค่าความสว่างช่วงสั้นในกราฟแสงของ HS 1316+6747 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวแคระขาวและดาวมวลต่ำในแถบขบวนหลักยังมีมวลอยู่ในผิวห่อหุ้มของโรซ และนอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลทางโฟโตเมตรีของ cataclysmic variables ที่ IPHAS เซอร์เวย์ และ ROSAT/2MASS เซอร์เวย์ ได้แก่ IPHAS J0130+6221, IPHAS J0258+6352, IPHAS J0518+2941, IPHAS J0528+2838 และ RXJ 0315+0814 และวัดคาบการโคจรของระบบจากการแปรค่าความสว่างที่พบในกราฟแสง ซึ่งมีค่า P_orb = 3.58 ชั่วโมง, P_orb = 5.88 ชั่วโมง, P_orb = 4.94 ชั่วโมง, P_orb = 80 นาที และ P_orb = 3.57 ชั่วโมง ตามลำดับ


บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ , บุญรักษา สุนทรธรรม , Boris Gansicke . (2553). การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ , บุญรักษา สุนทรธรรม , Boris Gansicke . 2553. "การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ , บุญรักษา สุนทรธรรม , Boris Gansicke . "การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ , บุญรักษา สุนทรธรรม , Boris Gansicke . การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.