ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite
นักวิจัย : ชมพูนุช วรางคณากูล
คำค้น : ไดอิเล็กทริก, , wolframite , dielectric constant , Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite

บรรณานุกรม :
ชมพูนุช วรางคณากูล . (2551). การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชมพูนุช วรางคณากูล . 2551. "การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชมพูนุช วรางคณากูล . "การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ชมพูนุช วรางคณากูล . การสังเคราะห์และศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก Pb(Zr0.5,Ti0.5)O3 ด้วยวิธีเตรียมสารตั้งต้นแบบ wolframite. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.