ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
นักวิจัย : อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา
คำค้น : การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนต , แคลเซียมไททาเนต , โครงสร้างเพอร์รอฟสไกต์ , เทคนิคการเผาไหม้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :



1.    เข้าใจผลของอุณหภูมิและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค, โครงสร้างเฟส,สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติอื่นๆของเซรามิกแคลเซียมไททาเนต 2.    ได้เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงและมีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีแต่ลดอุณหภูมิและพลังงานที่ใช้ในการเตรียมได้เมื่อเทียบกับการเตรียมด้วยวิธีดั้งเดิม 3.    ได้แนวทางในการผลิตเซรามิกคุณภาพสูงในเชิงอุตสาหกรรม 4.    ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ



บรรณานุกรม :
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . (2556). การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . 2556. "การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . "การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . การประดิษฐ์เซรามิกแคลเซียมไททาเนตที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยเทคนิคการเผาไหม้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.