ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
นักวิจัย : บงกช บุญเพ็ชร , นิรีนดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : อุโมงค์ , เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บงกช บุญเพ็ชร , นิรีนดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2550). การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บงกช บุญเพ็ชร , นิรีนดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2550. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บงกช บุญเพ็ชร , นิรีนดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
บงกช บุญเพ็ชร , นิรีนดร์ หันไชยุงวา , ชาคริต โพธิ์งาม , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.