ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : Phitsanulok Province , เครื่องปั้นดินเผา , Muang District, , Pottery Product Development:, , Thappho Pottery Group,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2549. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.