ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ
นักวิจัย : ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ศิริวรรณ ยืนยั่ง , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
คำค้น : กร๊าฟ , การกำจัดโลหะหนัก , ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ , , พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด , พอลิอะไครลามิโด, , ยางธรรมชาติ , โลหะหนัก, , สารละลาย, , poly acrylaamido sulfonic acid-graft-natural rubber
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้ำเสียนั้นมีการปนเปื้อนของโลหะหนักดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการกำจัดหรือลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำให้เหลือน้อยที่สุดโดยเทคนิคที่นิยมในปัจจุบันคือเทคนิคการแลกเปลี่ยนไอออน (sorption or ion exchange) ซึ่งเรซินที่นิยมใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนโดยทั่วไปจะเป็นของแข็งเช่น Phenylaminomethyl trimethoxysilane, orange peel xanthate เซลลูโลสหรือพอลิเมอร์บวมน้ำเช่น Hydrogel เป็นต้นโดยมีไอออนอิสระที่สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออนของโลหะในน้ำได้ติดอยู่บนโครงสร้างของเรซินนั้นๆอย่างไรก็ตามเรซินต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันมักมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นผงทำให้ในการประยุกต์ใช้งานจริงมีข้อจำกัดทั้งเรื่องการจัดหาภาชนะในการบรรจุเรซินเหล่านั้นการอัดตัวแน่นของเรซินขณะใช้งานขั้นตอนการไหลของน้ำเสียจำนวนมากผ่านภาชนะที่กำหนดรวมถึงขั้นตอนการฟื้นสภาพของเรซินหลังใช้งานได้งานวิจัยชิ้นนี้สนใจกราฟสารที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนของโลหะในน้ำได้บนโครงสร้างของยางธรรมชาติผ่านปฏิกิริยาแรดิคัลพอลิเมอไรเซชันของอะไครลามิโดซัลโฟนิกแอซิดมอนอเมอร์ซึ่งยางธรรมชาติมีข้อดีคือมีตำแหน่งที่ว่องไวจำนวนมากบนโครงสร้างทำให้สามารถกราฟหมู่ฟังก์ชันที่ต้องการลงไปได้ง่ายและมีปริมาณสูงและเมื่อนำไปใช้งานหมู่ฟังก์ชันที่ติดลงบนโครงสร้างของยางธรรมชาติจะช่วยให้ยางธรรมชาติบวมตัวในน้ำได้ทำให้สารละลายที่ทดสอบสามารถแพร่ผ่านเข้าไปเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับหมู่ฟังก์ชันส่วนที่กราฟอยู่ภายในโมเลกุลของชิ้นยางได้โดยง่ายทั้งยางธรรมชาติยังมีสมบัติการติดกันเองสูง (Tack) ทำให้สามารถเตรียมเป็นชิ้นงานขนาดตามต้องการได้ง่ายสามารถเตรียมเป็นแผ่นชิ้นงานขนาดใหญ่และใส่ลงไปในบ่อบำบัดส่วนที่กำหนดได้โดยตรงและเมื่อหมดประสิทธิภาพก็สามารถนำขึ้นมาฟื้นสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยง่าย

บรรณานุกรม :
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ศิริวรรณ ยืนยั่ง , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . (2556). การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ศิริวรรณ ยืนยั่ง , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . 2556. "การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ศิริวรรณ ยืนยั่ง , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . "การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ศิริวรรณ ยืนยั่ง , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ , วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.