ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด
นักวิจัย : ประภัสสร บุษหมั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร บุษหมั่น . (2551). การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภัสสร บุษหมั่น . 2551. "การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภัสสร บุษหมั่น . "การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ประภัสสร บุษหมั่น . การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.