ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ นามนาค
คำค้น : ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีน , Transformation Semigroups , Regularity , , Full Regressive , , Green’s Relations ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ นามนาค . (2554). ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยวัฒน์ นามนาค . 2554. "ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยวัฒน์ นามนาค . "ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ชัยวัฒน์ นามนาค . ความปรกติและความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงถดถอย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.