ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : พฤศ ดิษฐเจริญ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สุริยงค์ ประชาเขียว , สมชาย มณีวรรณ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
คำค้น : cooling electronic equipment , nano fluids , Thermal performance , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสารทำงานนาโนสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะเกิดความร้อนสะสมส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความชำรุดหรือประสิทธิภาพลดลงถ้าหากมีการระบายความร้อนได้ดีก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกทั้งยังช่วยยืดอายุอุปกรณ์ด้วยในการทดลองนี้จะใช้เทอร์โมอิเล็กตริกมาช่วยในระบบระบายความร้อนด้วยการพิจารณาจากค่าสมรรถนะการทำความเย็นของระบบโดยทำการศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกที่ระบายความร้อนโดยใช้น้ำเป็นสารทำงานระบบทำความเย็นตัวยเทอร์โมอิเล็กตริกที่ใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นสารทำงานและระบบทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกที่ใช้เอทิลีนไกลคอลร่วมกับซิลเวอร์นาโนเป็นสารทำงานในการระบายความร้อนของเทอร์โมอิเล็กตริกได้ทำการปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้เทอร์โมอิเล็กตริกที่ 1 2 3 และ 4 แอมแปร์และปรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปมที่ 6 9 และ 12 โวลต์พบว่าค่ากระแสที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2 แอมแปร์และแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนให้กับบั้ม 9 โวลต์เนื่องจากมีสมรรถนะการทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกที่ใช้น้ำเป็นสารทำงานมีค่าสูงสุดที่ 1.37 ระบบทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกที่เอทิลีนไกลคอลเป็นลารทำงานมีค่าสมรรถนะการท่าความเย็นมีคำสูงสุดอยู่ที่ 1.79 และระบบทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกที่ใช้เอทิลีนไกลคอลร่วมกับซิลเวอร์นาโนเป็นสารทำงานมีค่าสมรรถนะการทําความเย็นมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 2.09 ที่กระแส 3 แอมแปร์
บรรณานุกรม :
พฤศ ดิษฐเจริญ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สุริยงค์ ประชาเขียว , สมชาย มณีวรรณ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก . (2554). สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พฤศ ดิษฐเจริญ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สุริยงค์ ประชาเขียว , สมชาย มณีวรรณ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก . 2554. "สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พฤศ ดิษฐเจริญ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สุริยงค์ ประชาเขียว , สมชาย มณีวรรณ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก . "สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
พฤศ ดิษฐเจริญ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สุริยงค์ ประชาเขียว , สมชาย มณีวรรณ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก . สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.