ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
นักวิจัย : สุริยงค์ ประชาเขียว , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ศิรินุช จินดารักษ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , วีระ พันอินทร์
คำค้น : Plate heat exchanger , , อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน , low temperature application , PCM ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ

บรรณานุกรม :
สุริยงค์ ประชาเขียว , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ศิรินุช จินดารักษ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , วีระ พันอินทร์ . (2554). อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริยงค์ ประชาเขียว , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ศิรินุช จินดารักษ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , วีระ พันอินทร์ . 2554. "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริยงค์ ประชาเขียว , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ศิรินุช จินดารักษ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , วีระ พันอินทร์ . "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุริยงค์ ประชาเขียว , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ศิรินุช จินดารักษ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , วีระ พันอินทร์ . อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.