ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์
นักวิจัย : สมพร กล่ำเทศ
คำค้น : สมการเชิงอนุพันธ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์

บรรณานุกรม :
สมพร กล่ำเทศ . (2551). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพร กล่ำเทศ . 2551. "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพร กล่ำเทศ . "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สมพร กล่ำเทศ . คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.