ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
นักวิจัย : พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำค้น : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว , เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์, , ข้าว, , Technology Transfer Program,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . (2551). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . 2551. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.