ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae
นักวิจัย : วิชัย ลีลาวัชรมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . (2545). การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . 2545. "การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . "การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.