ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก
นักวิจัย : พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำค้น : อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ , ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวาย , จพิษณุโลก , เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , Chart-Trakarn , , In ritro Propagation , , National Park, , Phitsanulok Province , Wild Dendrobium Orchid , , การอนุรักษ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . (2551). การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . 2551. "การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . "การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.