ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
คำค้น : มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง , ส่งออก, , มะม่วง , เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก , ผลไม้นอกฤดู , การส่งออก , การปลูก , การวิจัยและพัฒนา, , คุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . (2550). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . 2550. "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.