ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ชนิดา หันสวาสดิ์ , ประสานศุกร์ นัยเนตร , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ศิริ วนสุวานิช , วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ประสานศุกร์ นัยเนตร
คำค้น : Dried Banana , การผลิตกล้วยตาก, , การวิจัยและพัฒนา, , เชิงพาณิชย์, , จังหวัดพิษณุโลก, , การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตาก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ชนิดา หันสวาสดิ์ , ประสานศุกร์ นัยเนตร , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ศิริ วนสุวานิช , วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ประสานศุกร์ นัยเนตร . (2551). การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ชนิดา หันสวาสดิ์ , ประสานศุกร์ นัยเนตร , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ศิริ วนสุวานิช , วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ประสานศุกร์ นัยเนตร . 2551. "การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ชนิดา หันสวาสดิ์ , ประสานศุกร์ นัยเนตร , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ศิริ วนสุวานิช , วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ประสานศุกร์ นัยเนตร . "การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ชนิดา หันสวาสดิ์ , ประสานศุกร์ นัยเนตร , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ศิริ วนสุวานิช , วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , ประสานศุกร์ นัยเนตร . การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.