ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
นักวิจัย : พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
คำค้น : การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ , Physicochemical property , , fresh-cut Mango cv. Namdokmai Seethong , , modified atmosphere storage
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งโดยใช้ฟิล์มห่อหุ้มร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำ
2. ศึกษาการใช้สารเคลือบผิวที่บริโภคได้ร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสดพร้อมบริโภค


บรรณานุกรม :
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . (2552). คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . 2552. "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม . คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.