ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู
นักวิจัย : พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำค้น : มะม่วงอกร่องนอกฤดู , คุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู , มะม่วง , การวิจัยและพัฒนา,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . (2554). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . 2554. "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
พีระศักดิ์ ฉายประสาท . การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.