ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : วิภา หอมหวล
คำค้น : fresh manure , ปุ๋ยพืชสด, , ศักยภาพของแหนแดง , การผลิตคะน้า, , Azolla microphylla, , แหนแดง,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
วิภา หอมหวล . (2552). การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา หอมหวล . 2552. "การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา หอมหวล . "การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วิภา หอมหวล . การศึกษาศักยภาพของแหนแดง (Azolla microphylla) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตคะน้าในเขตจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.