ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : วิภา หอมหวล
คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์ , อำเภอพรหมพิราม , การประยุกต์ใช้แหนแดง , จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


บรรณานุกรม :
วิภา หอมหวล . (2551). การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา หอมหวล . 2551. "การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา หอมหวล . "การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วิภา หอมหวล . การประยุกต์ใช้แหนแดงเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.