ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
นักวิจัย : พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อิทธิพล วรพันธ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
คำค้น : สมรรถนะกับเครื่องยนต์ , พลังงานทดแทน , เมล็ดยางพารา , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อิทธิพล วรพันธ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ . (2549). การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อิทธิพล วรพันธ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ . 2549. "การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อิทธิพล วรพันธ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ . "การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อิทธิพล วรพันธ์ , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ . การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.