ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
นักวิจัย : อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : Sinusoidal Signals, , ค่าแอมพลิจูด, , สัญญาณไซนูซอยด์ , Amplitude Detector
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์

บรรณานุกรม :
อนุชา แก้วพูลสุข . (2553). การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . 2553. "การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . "การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อนุชา แก้วพูลสุข . การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.