ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
นักวิจัย : อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : เครื่องตรวจจับโลหะ , อุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1. พัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุภายในประเทศ เพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะที่ อาจหลุดรอดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อาหารต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทย ไม่ว่าจะเพื่อการส่งออกหรือมาตรฐานภายในประเทศ
2.พัฒนาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนย่อยต่างๆ เพื่อใช้สำหรับประมวลผลสัญญาณภายในเครื่องตรวจจับโลหะ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้วิจัย


บรรณานุกรม :
อนุชา แก้วพูลสุข . (2555). การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . 2555. "การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . "การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อนุชา แก้วพูลสุข . การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.