ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
นักวิจัย : อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.     พัฒนาออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่สามารถควบคุมแอมพลิจูดของสัญญาณเอาต์พุตได้
 สำหรับงานระบบตรวจวัด และงานระบบควบคุมต่างๆ
2.     พัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ สำหรับงานตรวจวัดค่าอิมพีแดนซ์ของวัสดุ
3.     พัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสตรงสำหรับงานตรวจวัดความเข้มข้นสารละลายแบบใช้หลักการคูลอมบ์เมตริกไทรเทรชัน
4.     เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนนิสิตระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินงานวิจัย
 ให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

บรรณานุกรม :
อนุชา แก้วพูลสุข . (2556). การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . 2556. "การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . "การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อนุชา แก้วพูลสุข . การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.