ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์
นักวิจัย : นิตยา ตาแม่ก๋ง
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์

บรรณานุกรม :
นิตยา ตาแม่ก๋ง . (2555). ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . 2555. "ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . "ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
นิตยา ตาแม่ก๋ง . ผลของการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทินไดออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.