ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
นักวิจัย : ปรีชา ประเทพา
คำค้น : ข้าวลูกผสม , วินิจฉัยข้าวลูกผสม , ยีนควบคุมความหอม , ความหอมที่พบ , ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ประเทพา . (2552). การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา ประเทพา . 2552. "การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา ประเทพา . "การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปรีชา ประเทพา . การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.