ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง
นักวิจัย : ตติยา เทพพิทักษ์
คำค้น : บรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง

บรรณานุกรม :
ตติยา เทพพิทักษ์ . (2551). การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ตติยา เทพพิทักษ์ . 2551. "การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ตติยา เทพพิทักษ์ . "การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ตติยา เทพพิทักษ์ . การพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.