ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears
นักวิจัย : นพนันท์ ลาธุลี , สมชัย สวาสดิพันธ์ , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
คำค้น : รอยโรค , จำแนกระดับความรุนแรง , เชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัส , Smears , Papanocoloau , ASCSU , Archival
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพนันท์ ลาธุลี , สมชัย สวาสดิพันธ์ , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . (2550). การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพนันท์ ลาธุลี , สมชัย สวาสดิพันธ์ , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . 2550. "การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพนันท์ ลาธุลี , สมชัย สวาสดิพันธ์ , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . "การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นพนันท์ ลาธุลี , สมชัย สวาสดิพันธ์ , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . การศึกษาจำแนกระดับความรุนแรงของเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก Archival Papanocoloau Smears. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.