ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก
นักวิจัย : สมชัย สวาสดิพันธ์ , บุษรา จันทร์แก้วมณี , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชัย สวาสดิพันธ์ , บุษรา จันทร์แก้วมณี , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . (2552). การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , บุษรา จันทร์แก้วมณี , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . 2552. "การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , บุษรา จันทร์แก้วมณี , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . "การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , บุษรา จันทร์แก้วมณี , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอในมอดข้าวเปลือก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.