ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน
นักวิจัย : อรัญญา พิมพ์มงคล , อรัญญา พิมพ์มงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา พิมพ์มงคล , อรัญญา พิมพ์มงคล . (2549). การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา พิมพ์มงคล , อรัญญา พิมพ์มงคล . 2549. "การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา พิมพ์มงคล , อรัญญา พิมพ์มงคล . "การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อรัญญา พิมพ์มงคล , อรัญญา พิมพ์มงคล . การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.