ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : พนพัฒน์ พูนน้อย
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง

บรรณานุกรม :
พนพัฒน์ พูนน้อย . (2555). การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พนพัฒน์ พูนน้อย . 2555. "การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พนพัฒน์ พูนน้อย . "การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
พนพัฒน์ พูนน้อย . การตรวจจับและระบุตำแหน่งหางของกุ้งซูชิด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.