ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ
นักวิจัย : วรวิทย์ เจริญเลิศ
คำค้น : เปรียบเทียบ , องค์กรการเงินชุมชน , ศึกษาองค์ความรู้ , ตัวแบบ , สถานะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวิทย์ เจริญเลิศ . (2551). โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวิทย์ เจริญเลิศ . 2551. "โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวิทย์ เจริญเลิศ . "โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วรวิทย์ เจริญเลิศ . โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.