ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
นักวิจัย : คมสัน สุริยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Table Of Contents

 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อของระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และภูเก็ต
 • รสนิยมของตลาดโดยภาพรวม
 • รสนิยมที่มีต่อตัวสินค้า
 • ชาวอาทิตย์อุทัยซื้ออะไรกลับบ้าน?: ทัศนคติและพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นในการซื้อของที่ระลึก
 • พฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นล้านนาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกด้วยแบบจำลองโลจิต
 • การวิเคราะห์ส่วนผสมของคุณลักษณะสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกด้วยแบบจำลอง MCA
 • การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเทคนิคคอนกรูเอนเมตริกซ์
 • เครื่องมือทำนายผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์ค
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ข้อจำกัดของการนำสินค้าของที่ระลึกกลับไปยังสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาบรรณานุกรม :
คมสัน สุริยะ . (2549). การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมสัน สุริยะ . 2549. "การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมสัน สุริยะ . "การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
คมสัน สุริยะ . การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.