ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร . (2547). การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา โชคถาวร . 2547. "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา โชคถาวร . "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
กาญจนา โชคถาวร . การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.