ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)
นักวิจัย : ไพรัช กาญจนการุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพรัช กาญจนการุณ . (2547). ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพรัช กาญจนการุณ . 2547. "ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพรัช กาญจนการุณ . "ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ไพรัช กาญจนการุณ . ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.