ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คำค้น : บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . (2547). การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . 2547. "การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . "การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.