ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คำค้น : บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . (2554). การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . 2554. "การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . "การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.